Srpsko udruženje za proučavanje gojaznosti                                                                                                                                                                       Serbian Association for the Study of Obesity

O nama
Novosti
Radne grupe
Dešavanja
Članstvo
Publikacije
Pitanja i odgovori
Nacionalni vodič
Linkovi
Kontakt
Naslovna strana
 
DRUGI SRPSKI KONGRES O GOJAZNOSTI
sa međunarodnim učešćem
 
Zlatibor, 9-12. oktobar 2014.
 
 

 

Srpsko udruženje za proučaanje gojaznosti Vas poziva da uzmete učešća na Drugom srpskom kongresu o gojaznosti će se održati na Zlatiboru u periodu 9-12. oktobra  2014. godine u Specijalnoj bolnici Zlatibor.

pecijalna bolnica za bolesti štitaste žlezde i metabolizma Zlatibor

 

DATUM ODRŽAVANJA KONGRESA

9-12. oktobar 2014.

 

ZVANIČNI JEZIK

Srpski i engleski

AKREDITACIJA

Kongres je akreditovan od strane Zdravstvenog saveta Srbije odlukom broj 153-02-1979/2014-01, pod evidencionim brojem A-1-1776/14, i to:

predavači 13 bodova

usmena prezentacija 11 bodova

poster prezentacija 9 bodova

pasivno učešće 7 bodova

ciljna gupa: lekari, farmaceuti, stomatolozi, biohemičari, medicinske sestre, zdravstveni tehničari, dijetetičari

 

Kurs Mala škola dijetetike je akreditovan od strane Zdravstvenog saveta Srbije odlukom broj 153-02-1979/2014-01, pod evidencionim brojem A-1-1777/14, i to:

predavači 11 bodova

pasivno učešće 6 bodova

ciljna gupa: lekari, farmaceuti, stomatolozi, biohemičari, medicinske sestre, zdravstveni tehničari, dijetetičari

 

KOTIZACIJA

za lekare – 12.000 RSD

za medicinske sestre – 3.000 RSD

 

SMEŠTAJ

Smeštaj učesnika predviđen je u hotelima Palisad, Mona, Dunav, Olimp i Čigota.

 

PREVOZ

Na relaciji Beograd – Zlatibor – Beograd po ceni od 30 eur.

Polazak   09.10.2014. – parking kod hrama Svetog Save (Skerlićeva ulica) u 13h

Povratak 12.10.2014. – ispred hotela

 

PRIJAVA UČEŠĆA

Prijava učešća, smeštaja, prevoza se obavlja slanjem popunjenog obrasca koji se nalazi na internet stranici Izvršnog organizatora: www.smart4.co.rs. Po prijemu popunjene prijave, Izvršni organizator će ispostaviti predračun sa rokom za uplatu.

 

VAŽNI DATUMI

10. septembar 2014. – rok za slanje radova

15. septembar 2014. – rok za prijavu smeštaja

25. septembar 2014. – rok za prijavu učešća

 

 

SEKRETARIJAT KONGRESA

Srpsko udruženje za proučavanje gojaznosti

Dr Subotića 13, 11000 Beograd

Web: www.gojaznost.org

 

Akademik Dragan Micić, predsednik

Telefon: +381 11 363 97 66

E-mail: micicd@eunet.rs

 

Prof. dr Mirjana Šumarac Dumanović, sekretar

Telefon: +381 11 363 97 01

E-mail: msumaracdumanovic@gmail.co

 

 

IZVRŠNI ORGANIZATOR KONGRESA

SMART Travel

Svetog Save 43/I, 11000 Beograd

Telefon: +381 11 308 74 86, 308 66 94

Faks: +381 11 308 66 95

E-mail: smart4@eunet.rs

Web: www.smart4.co.rs


 

informacije
 

Služba za kontinurianu medicinsku edukaciju

Tel: 3636363, 3636364
Fax: 3636365
kontinuiranaedukacija@med.bg.ac.yu

Prof dr Dragan Micić
e
-mail micid@eunet.rs
tel: 3639731

Doc dr Mirjana Šumarac-Dumanović
e
-mail
sumarac@eunet.rs
tel: 3639733 ili 0637766522

 

 
ECO2013 Newsletter
izlazi svakog meseca

ECO2013 Newsletter: Issue 1
ECO2013 Newsletter: Issue 2

ECO2013 Newsletter: Issue 3
 

 


Srpsko udružnje za proučavanje gojaznosti, Institut za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma 
Dr Subotića 13, Beograd 11000, Tel: +38 1 11 656527, Fax: +38 1 11 685357